H R S T O N  -  H r v a t s k o   s t o m a t o l o š k o   n a z i v lj e
Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet
Zavod za dentalnu antropologiju
Gundulićeva 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: ++385 (0)1 4899 214 ili ++385 (0)1 4802 111    
Faks: ++385 (0)1 4802 159    
E-pošta: hrston@sfzg.hr     
http://hrston.sfzg.hr


Imate neki komentar, pitanje, nejasnoću, nedoumicu vezanu uz hrvatsko stomatološko nazivlje?

Želite prijaviti neku riječ za koju smatrate da se treba naći na popisu aktualnih stomatoloških naziva.

Slobodno popunite donji obrazac i pošaljite svoj upit.

Ime: *
Prezime *
E-pošta: *
Vaš komentar, mišljenje, sugestija, pitanje .... *
Please type the letters and numbers shown in the image.
 Captcha Code