PREGLED REZULTATA PROJEKTA HRSTON 2009. - 2010.

Projekt „Hrvatsko stomatološko nazivlje – HRSTON“ je zamišljen kao niz koordiniranih aktivnosti sa zajedničkim ciljem: izgradnjom i popularizacijom uporabe hrvatskog stomatološkog nazivlja. Faze predviđene u ostvarenju toga cilja su u potpunosti provedene, čemu u prilog između ostaloga ukratko govore slijedeće činjenice:
1)    tim od 49 stručnjaka (10 sveučilišnih profesora, 4 docenta, 7 doktora znanosti, 9 magistara znanosti, 19 doktora dentalne medicine) sa svih područja stomatologije i jezikoslovlja koji su se uključili u projekt i aktivno pridonijeli kako izgradnji hrvatskog stomatološkog nazivlja, tako i njegovoj popularizaciji (POPIS SURADNIKA)
2)    popis referentne literature za izgradnju baze stomatološkog nazivlja koji sadrži 108 naslova iz svih stomatoloških područja
3)    mrežna stranica projekta koja je u razdoblju manjem od jedne godine zabilježila 10,195 posjetitelja
4)    baza stomatološkog nazivlja sa više od 7,000 obrađenih naziva i više od 15,000 stranih naziva na engleskome, njemačkome, talijanskome i  latinskome jeziku
5)    pet uspješno organiziranih terminoloških radionica, te 10 mini-radionica/radnih sastanaka sa ukupno više od 150 sudionika
6)    šest članka o hrvatskom stomatološkom nazivlju objavljenih u najrelevantnijim hrvatskim časopisima s područja stomatologije odnosno jezikoslovlja  (POPIS PUBLIKACIJA JE DOSTUPAN NA DNU OVE STRANICE)
7)    dva rada u zbornicima međunarodnih konferencija (POPIS PUBLIKACIJA JE DOSTUPAN NA DNU OVE STRANICE)
8)    objavljivanje knjige „Stomatološko nazivlje“ u tiskanoj i elektronskoj inačici (e-KNJIGA JE DOSTUPNA OVDJE)
9)    predstavljanje projekta i njegovih rezultata na međunarodnoj razini putem organizacije jednodnevne radionice u Mađarskoj, prezentacije postera u Španjolskoj i unapređenja međunarodne suradnje u SAD-u
10)    visoke ocjene dobivene prilikom provođenja anketa o procjeni kvalitete projekta

 


 

U sklopu projekta HRSTON objavljeno je ukupno 16 publikacija od čega 11 tiskanih i 5 elektroničkih.

TISKANE PUBLIKACIJE
Projektni materijali
1.    Brošura o projektu HRSTON "Projekt Hrvatsko stomatološko nazivlje (HRSTON) 2009. – 2010."
2.    Priručnik za suradnike na projektu Hrvatsko stomatološko nazivlje (HRSTON)

Članci u stomatološkim časopisima
3.    Štefić L, Mravak-Stipetić M, Borić V. Collocations in the language of dental medicine: examples in oral medicine. Acta Stomatol Croat. 2010;44(3):176-87.
4.    Vodanović M. Hrvatsko stomatološko nazivlje. Vjesnik dentalne medicine. 2010;7(3-4):19.
5.    Vodanović M. Stomatološki pravopis – mit ili možda stvarnost? Dental Tribune. 2010;3(3):42.
6.    Vodanović M. "Jezičari“ u ustima - suradnja stomatologa i jezikoslovaca. Sonda. 2010;11(20):16-17.

Članak u medicinskim časopisima
7.    Vodanović M. Projekt HRSTON – odgovor na jezične nedoumice u stomatologiji? Glasnik Medicinskog fakulteta u Splitu. 2010;3(2):45-46.

Članak u jezikoslovnom časopisu A1 kategorije
8.    Vodanović M. Zubar, stomatolog ili doktor dentalne medicine? Jezik. 2010;57(5):184-191.

Knjiga
9.    Vodanović M, Štambuk D, Ostroški Anić A. Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet; 2010.

Članak u zborniku radova
10.    Vodanović M. Professional language – a tool against euroscepticism!?! An example from dental medicine. Zbornik radova 7th Danube Rectors’ Conference Summer School, Pečuh, Mađarska, 2010.

Sažetak u zborniku radova
11.    Vodanović M. A new multi-language tool for translating dental terms. Zbornik radova Mediterranean Editors and Translators Meeting 2010, Tarragona Španjolska, 2010.ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE
1.    e-knjiga: Vodanović M, Štambuk D, Ostroški Anić A. Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet; 2010. http://issuu.com/hrston/docs/stomatolosko-nazivlje
2.    mrežna stranica projekta HRSTON: http://hrston.sfzg.hr/
3.    stomatološka terminološka baza: http://unos.hrston.sfzg.hr
4.    Brošura o projektu HRSTON "Projekt Hrvatsko stomatološko nazivlje (HRSTON) 2009. – 2010.", dostupno OVDJE
5.    Priručnik za suradnike na projektu Hrvatsko stomatološko nazivlje (HRSTON); dostupno OVDJE